Rozsáhlý lesní porost na východním okraji Prahy. Část území (398 ha) je vzhledem k fauně a flóře chráněno.

Vyhledávané místo odpočinku. V lese je několik značených turistických stezek. Z Klánovic směrem k Úvalům vede značená naučná stezka vedoucí místy zaniklých osad.

Za silnicí Praha - Kolín lesní porost pokračuje k Úvalům "Škvoreckou oborou".